Dla kogo psychoterapia online?

0
2010

Każdego roku coraz więcej osób jest zainteresowanych poradnictwem psychologicznym online. Stacjonarna oferta psychologiczna i psychoterapeutyczna jest trudno dostępna, czas oczekiwania długi, a wizyta prywatna wiąże się z dużymi kosztami. Czy psychoterapia online jest dla każdego?

Jakie są zalety psychoterapii online?

Oferty terapii online dają większe szanse na znalezienie specjalisty. Są niezależne od lokalizacji i elastyczne pod względem czasu. Krótszy jest czas oczekiwania na pierwsze spotkanie. Psychoterapeuta już podczas pierwszego kontaktu musi podać informacje dotyczące kwalifikacji i doświadczenia. Pozwala to na wybór specjalisty najbardziej odpowiedniego do danego problemu. Psychoterapia online to wygodne rozwiązanie: wystarczy stabilne łącze i smartfon. Konsultacje można kontynuować nawet podczas urlopu. Eliminacja dojazdów oszczędza nie tylko czas, ale umożliwia opiekę psychiatryczną na terenach wiejskich. Ponadto niektórym ludziom łatwiej jest rozwiązać problemy podczas kontaktu online. 

Dlaczego niektórzy wolą psychoterapię online?

  1. Jedna trzecia pacjentów nie chce korzystać z tradycyjnej psychoterapii.
  2. Dla kolejnej jednej trzeciej tradycyjna psychoterapia jest wykluczona ze względów praktycznych (miejsce zamieszkania, kłopoty organizacyjne, czas podróży) lub psychologicznych (strach, wstyd).
  3. Pozostała jedna trzecia była już w tradycyjnej psychoterapii i chciałaby spróbować czegoś nowego.

Czy psychoterapia online jest skuteczna?

Konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne w sieci są dobrze zbadanym obszarem. Większość badań dotyczy terapii poznawczo-behawioralnej. Przejście z trybu offline do trybu online w tym nurcie jest łatwe, ponieważ istniejące podręczniki można łatwo przekształcić w format internetowy. Porównanie między interwencją twarzą w twarz a interwencją online nie wykazało różnic pod względem skuteczności. Ponadto istnieje wiele dowodów na pozytywny wynik psychoterapii online w zaburzeniach lękowych i depresji. Terapia przez Internet sprawdza się również w zespole stresu pourazowego, zaburzeniach odżywiania i powikłanej żałobie. 

Czy psychoterapia online jest odpowiednia dla każdego?

Częsta jest obawa, że tylko niektóre grupy skorzystają na poradnictwie internetowym. Przede wszystkim młodsi ludzie, ponieważ są doskonale  obeznani z mediami lub ekstrawertycy, jako bardziej otwarci na terapeutę. Badania wykazały, że ani wiek, płeć czy poziom wykształcenia, ani cechy osobowości, takie jak introwersja (nieśmiałość) nie miały wpływu na powodzenie terapii. Psychoterapia online jest dobrym rozwiązaniem dla każdego.