Psychiczne skutki aborcji

Psychiczne przyczyny i skutki aborcji:

 • istnieje wyraźny związek pomiędzy brakiem szczęśliwego dzieciństwa, a zgodą na dokonanie aborcji,
 • osoba zaniedbana i doświadczona przemocą w dzieciństwie, chce przed tym samym ustrzec swe dziecko i decyduje się na aborcję,
 • agresja i poczucie skrzywdzenia przenoszone jest na własne nie urodzone dziecko, jak na kozła ofiarnego,
 • złość, smutek i lęk są częstsze u kobiet po aborcji, niż u tych, które jej nie przeszły; złość ta koreluje się z przemocą słowną i fizyczną wobec kolejnych dzieci, zaś lęk z zaniedbaniami wobec kolejnych dzieci,
 • ludzie dokonują projekcji wobec nie urodzonych dzieci, widząc w nich cechy seksualnych partnerów w myśl zasady: „nie chcę, by był tak zły, jak on”,
 • kobiety, zwłaszcza doświadczone przemocą seksualną, mogą chcieć dokonać aborcji, by odzyskać kontrolę nad swym ciałem w myśl zasady: „to moje ciało, nic mu do tego”,
 • ludzie opuszczeni lub zaniedbywani w dzieciństwie, przeżywają lęk przed opuszczeniem ze strony partnera, a mężczyźni często sami straszą opuszczeniem, jeżeli kobieta nie dokona aborcji,

 • dokonanie aborcji wiąże się z wystąpieniem zaburzeń psychicznych – PAS (post abortion syndrom), PAD (post abortion distress), PTSD (post traumatic stress disorder),
 • wystąpienie powyższych zaburzeń jest związane z „instynktem” rodzicielskim i macierzyńskim, a nie religią czy stanowiskiem wobec początków życia,
 • 100% kobiet po aborcji doświadcza wieloletniego smutku i poczucia utraty, 92% poczucia winy, 81% odczuwa obniżone poczucie własnej wartości, 81% wciąż myśli o abortowanym dziecku, 73% cierpi na depresję,
 • 73% kobiet po aborcji czuje się nieswojo w obecności dzieci i tyleż samo ma wyraźne trudności w przebaczaniu sobie i innym,
 • po aborcji wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia choroby psychicznej: 25% kobiet dokonujących aborcji leczy się psychiatrycznie (z czego 39% leczy się na anoreksję lub bulimię), w porównaniu do 3% ogólnej populacji,
 • kobiety dokonujące aborcji częściej dopuszczają się aktów autoagresji: nadużywają alkoholu, korzystają z narkotyków, szybko jeżdżą samochodem, samookaleczają się; kobiety dokonujące aborcji 6 razy częściej popełniają samobójstwo, niż kobiety rodzące, uzależnienia zdarzają się 5 razy częściej po aborcji, niż po porodzie i 4 razy częściej, niż po poronieniu, 30% kobiet po aborcji cierpi na lekomanię,
 • dokonanie aborcji powoduje rzadsze dotykanie żyjących dzieci oraz szybszą rezygnację z karmienia piersią,
 • od 36% do 58% kobiet po aborcji cierpi na zaburzenia snu (bezsenność, płytki sen).

Opracowanie na podstawie:

 • Konferencja „Aborcja – przyczyny, następstwa, terapia”, Warszawa, 2004 r.,
 • Rue V., Trauma symptoms postabortion (…), w: Psychological effects of abortion, Rome 1996,
 • Ryś M., Natura nie wybacza nigdy, w: Służba Życiu IX/99,
 • Speckhardt dr, Uniwersytet Minnesota 1985 r., w: Michalik R., Pomóż ocalić życie bezbronnemu, Kraków 2003,
 • Simon W, „Konsekwencje aborcji u kobiet”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • Simon W., Gajowy M. „Psychologiczne konsekwencje współwystępowania przemocy i zaniedbania w dzieciństwie oraz utraty ciąży”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie,
 • Simon W., Gajowy M., Terapia grupowa HPLCARR dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i straty ciąży, Psychiatria Polska, 2002, tom XXXVI, numer 6.

Źródło: https://www.aborcja.info.pl/psychika.html